LaVa stavebná firma
Vaš Ladislav: 0907 360 296

stprace@lava-laco.sk

Stavebná činnosť

CENNÍK

Vzhľadom na širokú škálu našich služieb a možností výberu dodávateľov, ktorí Vám vedia zabezpečiť stavebný materiál aj za výhodnejšie ceny sa tie určujú osobitne po dohode so zákazníkom. Kompletné vyčíslenie nákladov na realizáciu sa stanoví z ceny za stavebný materiál a ceny za vykonanú prácu podľa rozsahu a obtiažnosti jednotlivých úkonov, aby ste mali prehľad o finančnom krytí realizovanej stavby. Do ceny za materiál sa započítavajú aj náklady spojené s prenájmom strojov a zariadení, ktoré môžeme zabezpečiť od našich subdodávateľov. Taktiež je možnoť, aby si stavebný materiál zabezpečil zákazník z vlastných zdrojov.

Predbežnú cenu stavebných prác vypracujeme ešte pred zahájením realizácie stavby a to na základe osobnej prehliadky miesta a po dohovore so zákazníkom. Taktiež môžete vypniť formulár v kontaktoch a mi Vám na základe zaslaných výmerov ohodnitíme stavebné práce a vypracujeme bezplatne prebežný rozpočet st. prác a materiálu.

Orientačné ceny stavebných prác sú uvedené aj v dokumente (Cenník pdf).

ZÁKL. INFORMÁCIE O FIRME:

Obchodné meno: LaVa (Ladislav Vaš)
Sídlo firmy: Lúky 1118/32 Vráble (Melek)
IČO: 41436326
Hlavný vlastník: Vaš Ladislav
Emaily:
stprace@lava-laco.sk

 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

Copyright © 2013 by Pavol Vaš, LaVa Stavebná firma