LaVa stavebná firma
Vaš Ladislav: 0907 360 296

stprace@lava-laco.sk

Stavebná činnosť

NAŠA PONUKA

Na základe našej odbornosti s cieľom poskytovať služby v komplexnom rozsahu sa sústreďuje naša stavebná činnosť na nasledujúce oblasti.

Zámkové dlažby, ploty a terénn úpravy:

Ponúkame Vám kompletnú pokládku zámkovej dlažby, počnúc poradenstvom priamo u zákazníka (odporúčané materiály a postup prác), realizáciu celkového projektu až po dokončovacie práce. Taktiež vykonávame opravy a rekonštrukcie už vybudovaných pokládok. Po dohode so zákazníkom, ak nemá vlastný materiál, dokážeme zabezpečiť kompletný materiál (dlažba, obrubníky, palisády, podkladový materiál, atď..) vlastnými dodávateľmi. Na tieto účely poskytujeme stavebný materiál výhradne od renomovaných výrobcov! Vybudovanie spevnených plôch zahŕňa:

 • úprava terénu, odstránenie vegetácie
 • dodávka materiálu
 • výkopové práce, zameriavacie práce
 • vybudovanie podkladových vrstiev, zhutňovacie práce
 • pokládka obrubníkov (záhonové, cestné, palisády...)
 • pokládka, vybrovanie a zaspárovanie dlažby
 • výstavba plotov

Keramické dlažby a obklady:

Ponúkame Vám lepenie keramickej dlažby a obkladov, počnúc poradenstvom priamo u zákazníka (odporúčané materiály a postup prác), realizácia projektu a dokončovacie práce. Práce spojené s obkladaním zahŕňajú:

 • dodanie kompletného materiálu
 • úprava povrchu, príprava a vyčistenie podkladu
 • lepenie dlažby a obkladov
 • dokončovacie práce, dorezávanie
 • spárovanie a čistenie

Zateplovanie, maliarske a fasádne práce:

Realizujeme kompletnú rekonštrukciu a zateplovanie stavieb (rodinných a bytových domov, priemyselných budov). Zateplenie sa týka obvodových plášťov, strešných konštrukcií a s tým spojených úprav (výmena, oprava okien, dverí a balkónov a pod...). Zateplovací systém sa rieši rôznymi spôsobmi a to na základe jestvujúceho stavebného podkladu ob. plášťa, potrebnej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy a z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Na zateplovací systém používame najčastejšie minerálnu vlnu a polystyrén. Do zateplovacích prác taktiež spadajú dokončovacie práce (fasádne práce, omietanie, maľovky....)

Strechy, výstavba, rekonštrukcia, tesárske práce:

Zaoberáme sa rekonštrukciou a opravami strešných sedlových konštrukcií, balkónových a terasových prístreškov a altánkov. Výmena, oprava striech zahŕňa:

 • demontáž starej krytiny
 • výmena, oprava krovu a latovania
 • rekonštrukcie komínových telies
 • osadenie novej krytiny, strešných častí a doplnkov
 • klampiarske práce, vybudovanie odkvapových žlabov, atď....
 • dokončovacie práce, kontrola strešných častí proti prenikaniu vody.

Rekonštrukcia bytu:

Ponúkame Vám kompletnú rekonštrukciu bytového jadra a ostatných bytových priestorov vrátane:

 • vybudovania nosných murív a priečok
 • obklady a keramické dlažby, obkladanie z kameňa
 • povrchové úpravy stien, maľovanie, stierkovanie
 • drevené a plávajúce podľahy, opravy a zaizolovanie podláh
 • drobné sadrokartónové práce
 • inštalácia sanity, elektroinštalácie a vodoinštalácie

 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview


INFORMÁCIE O FIRME:


Obchodné meno:
LaVa (Ladislav Vaš)


Sídlo firmy:
Lúky 1118/32 Vráble (Melek)

IČO: 41436326

Hlavný vlastník:
Vaš Ladislav

Emaily:
stprace@lava-laco.sk

Copyright © 2013 by Pavol Vaš, LaVa Stavebná firma